వ్యవసాయానికి అసలు సిసలు బ్రాండ్ అంబాసడర్ .

ఈ దేశంలో వెనకబడ్డ వాడు ఎవరైనా ఉన్నాడంటే అది రైతు ఒక్కడే. అందరికి అన్నం పె

Read More

‘రైతుబంధు’తో రైతన్నకు మంచి రోజులు

“రైతే రాజు” అని అనేస్తూంటాం కానీ.. రైతుకు ఎవరూ ఏమీ  చేసింది కనపడదు. ఎన

Read More

ఏంటి సన్నిలియోన్ ని ఇలా కూడా వాడచ్చా..ద్యాముడా

సన్నిలియోన్‌కి వున్న క్రేజ్‌అంతా ఇంతా కాదు అని మరోసారి ప్రూవ్ అయ్యింద

Read More